Accord implementeert een overzicht van gecertificeerde environmental management systems in overeenstemming met ISO 14001 met het oog op het bereiken van continue verbetering in milieugerichte performance.

Maatregelen die worden genomen zijn breed en kunnen als volgt onderverdeeld worden :

  • Accord’s milieugerichte contributie

  • Accord’s gemeenschapscontributie

  • Accord’s contributie naar werknemers toe

  • Accord’s contributie wat betreft veiligheid van healthcare professionals en patiënten

 

Voor meer informatie hieromtrent: www.accord-healthcare.eu